Ochrana osobních údajů

Jako správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení, zpracovávám osobní údaje v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů následující osobní údaje:

  • jméno
  • email
  • samotný dotaz
  • případně kategorii dotazu – Adwords, Sklik, WEB, Facebook

Jméno, příjmení, emailovou adresu je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení.

Tyto osobní údaje budu zpracovávat po dobu jednání o objednávce mezi vámi a mnou, nejdéle 1 rok od vaší poptávky či naší poslední komunikace (automatický výmaz), pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Zpracování osobních údajů provádím já Marek Pech IČ: 04908244, sídlem: Maixnerova 743 Hořice 50801 zapsán v živnostenském rejstříku.

Ke zpracování těchto údajů využívám výhradně aplikace Gmail, Google Drive a Google Sheets, jenž využívám jako součást balíku Google Suite.

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po mě informace o tom, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, případné žádat jejich kopii
  • požadovat po mě vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si  přístup k těmto údajům aktualizovat je či opravit,
  • požadovat výmaz těchto osobních údajů – bude proveden jen v případě, že oprávněný zájem nepřevažuje nad vaší ochranou soukromí,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se prosím obraťte nejprve na mě nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů,